CLASI ULUSLARARASI AYRES DUYU BÜTÜNLEME ® SERTİFİKA PROGRAMI admin February 6, 2020
YAKLAŞAN ETKİNLİK.

ULUSLARARASI AYRES DUYU BÜTÜNLEME ® SERTİFİKA PROGRAMI

Date
CLASI ULUSLARARASI AYRES DUYU BÜTÜNLEME ® SERTİFİKA PROGRAMI sense ON daima sizinle sizden biri

Duyu Bütünleme vücuttan ve çevreden alınan duyusal bilgilerin işlemlenmesi, bütünlenmesi ve organize edilmesidir. Ayres Duyu Bütünleme, A.Jean Ayres tarafından tanımlanmış olan teori ve konsepte dayanır böylelikle diğer duyusal-tabanlı müdahalelerden temel konseptleri dolayısıyla ayrılır.

CLASI MODÜLÜ
SENSE ON BÖLÜMÜ
KREDİLİK AKREDİTASYON

Ayres, duyu bütünleme teorisi ve müdahalesini ortaya koyan, değerlendirmeler geliştirmiş ve birçok çalışma yürütmüş olan araştırmacı ve klinisyendir. Yaptığı çalışmalardaki faktör analizlerinde; tutarlı duyu bütünleme fonksiyon ve disfonksiyon kalıplarını ortaya çıkarmıştır. Bu kalıplar tipik gelişen çocuklarda hangi duyusal ve motor alt birimlerin nasıl geliştiğini anlamamızı ve bu alt birimlerdeki problemlerin öğrenme ve davranışları nasıl etkilediğini çeşitli yollarla tanımlayabilmemizi sağlayarak direkt müdahale için gerekli olan, değerlendirme verilerinin deneysel olarak yorumlanabilmesine yardımcı olur.

Ayres Duyu Bütünleme ® Modelinin uzun bir geçmişi vardır, Ayres tarafından orijinal olarak tanımlanan temel kavramlar onun birinci kuşak öğrencileri tarafından ülkemizde Sense-On Organizasyon ekibinin ev sahipliği ile siz değerli terapistlerle her yıl buluşmaktadır.

CLASI kursları Duyu Bütünleme teorisini geliştiren A. Jean Ayresin birinci ve ikinci kuşak öğrencileri tarafından sunulan ve Uluslararası Ayres Duyu Bütünleme Eğitim Komitesi (ICEASI) onaylı bir programdır. CLASI Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programı toplam dört bölüm ve 6 modülden oluşmaktadır.

AYRES DUYU BÜTÜNLEME ® Sertifika Programı ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
1
Modül 1 Programı
arrow-bullet
Ayres Duyu Bütünleme teorisinin nörobiyolojik kökenleri,
arrow-bullet
Sistematik bilimsel araştırmalar ile elde edilen duyu bütünleme fonksiyon ve bozukluğu kalıpları,
arrow-bullet
Değişik duyusal modalitelerin fonksiyon ile ilişkilerine dair bilimsel araştırmalar ve terapiye yönelik ipuçlarını içermektedir.
2-3
Modül 2 ve Modül 3 Programı
arrow-bullet
Terapistlerin duyu bütünleme bozukluklarını değerlendirmeleri için SIPT ve EASI (CLASI ekibi tarafından yeni geliştirilmekte olan duyu bütünleme testi) dahil birçok testi öğrenmelerini içermektedir
arrow-bullet
Bu modülü bitiren terapistler duyu bütünleme bozukluğu olan bireyleri değerlendirme kabiliyetine sahip olabileceklerdir.
arrow-bullet
Modül 2 katılımcıların test materyallerine oryantasyonlarını ve genel bilgi edinmelerini sağlar.
arrow-bullet
Modül 3 ise katılımcıların eğitmen eşliğinde SIPT/EASI/SPM gibi değerlendirme materyallerini pratik ederek öğrenmelerini hedefler.
Bu kursa katılan terapistlerin;

önceden gerekli online materyalleri bitirmiş olmaları gerekmektedir. Online materyaller Türkçe olup, kayıt yaptıran katılımcılara en az bir ay önce iletilmketedir. Bu modül materyal (SIPT (kit gerektiremeyen materyaller), SPM/SPM-P) gerektiren bir modüldür ve materyaller organizasyon tarafından sağlanır.

4-5
Modül 4 ve Modül 5 Programı
arrow-bullet
Katılımcılar; 4. modülde kullandıkları ölçek ve diğer değerlendirme yöntemleri ile elde ettikleri verilerin hangi duyu bütünleme bozukluğu kalıbına uyduğunu ve bu kalıba uygun tedavi yaklaşımı ile ilişkili bilgi edinecekler.
arrow-bullet
5. modülde ise uygunluk ölçeğini ve uygunluk ölçeğine göre tedavi planlamayı öğrenecekler.
6
Modül 6 Programı

Duyu bütünleme teorisi temeline dayanarak klinik yorumlama ve bu sonuçlara dayanan müdahale desenleme ile uygulama konusunda beceri kazandırmak hedeflenmektedir. Kursun %50 si pratik olarak geçmektedir.

Tüm modülleri tamamlayan katılımcılar,

Tüm modülleri tamamlayan katılımcılar, programda öğrenmiş oldukları veriye dayalı karar verme basamaklarına göre bir vaka değerlendirip, müdahale programı düzenleyebileceklerdir. Düzenlemiş oldukları bu müdahaleyi 40 dakikalık bir seans şeklinde videoya kaydedip değerlendirme kuruluna tüm evraklarla teslim etmelidirler. Video ve evrakların değerlendirilmesinden sonra uygun puan alan bütün katılımcılar uluslararası sertifika numarası ile birlikte CLASI, ICEASI ve Duyu Bütünleme Derneği onaylı CASI (Certificate in Ayres Sensory Integration) sertifikası alarak uluslararası uygulamacı ünvanı alırlar. Sertifkalı bütün terapistler uluslararası ve ulusal platformda yayımlanmakta olan elektronik ortamda sıralanmaktadırlar.

Önemli Bilgilendirme

Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programı katılım şartları Uluslararası şartlarla eşit olacak şekilde ICEASI tarafından belirlenmektedir. Belirtilen şartlara göre sertifika programına dahil olabilmeniz için Ergoterapi, Fizyoterapi veya Dil-Konuşma Terapisi alanlarından birinde lisansınızın bulunması gerekmektedir.

AYMEN

Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını 2010 yılında Marmara Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında, Doktorasını ise 2018 yılının başında Kocaeli Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında “Taktil uyaranların, elektrofizyolojik, nöroanatomik ve davranışsal etkileri” adlı araştırma konusu ile tamamlamıştır. Mezun olduğundan bu yana pediatrik popülasyon ile çalışmaktadır. 2010 -2018 yılları arasında Amerika, İngiltere ve Avrupanın birçok ülkesinde Duyu Bütünleme, NDT/Bobath, DIR/Floortime, Bağlanma (DMM ve SAI gibi) , Pediatrik Yeme ve Beslenme Bozuklukları (SOS Feeding Therapy ve The Get Permission Approach gibi), Pediatrik Masaj, İşitsel Terapi ve nörobilim ile ilgili birçok eğitime katılmıştır. Ayrıca Avrupa ve Amerikalı birçok bilim insanı ile ortak çalışmalar yürütmektedir...
Erg. Duygu Demirbaş
2019 yılında Ergoterapi lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrasında aktif olarak pediatrik popülasyon ile çalışmaya başlamıştır. 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır ve hala devam etmektedir. Lisans sürecinde çeşitli sempozyum ve kongrelerde katılımcı olup, çalışma arkadaşları ile yürüttüğü “Duyu Bütünleme Temelli Müdahale Üzerine Yapılan Araştırmanın Sonuçları” konulu çalışmayı sunmak üzere Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumunda konuşmacı olarak yer almıştır. Bunun yanında kabul edilen bildirilerini sunmak üzere Mayıs 2018 tarihinde Güney Afrika, Cape Town’da Dünya Ergoterapi Kongresinde (WFOT, 2018) yer almıştır. Mezuniyetiyle sonrasında aktif olarak pediatrik popülasyon ile çalışmaya başlamıştır. Dr. Fzt. Aymen Balıkçı’nın geliştirdiği H.E.P Modeli (Homeostasis – Enrichment- Plasticity) yaklaşımında ve Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programında Asistan Eğitmen olarak görev almaktadır.

DUYGU

AYTEN

Fzt. Ayten Kardaş
2016 yılında Erasmus programıyla Hogeschool van Arnhem en Nijmegen'de Health Professionals in International Perspective okumuştur. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduğundan bu yana pediatrik popülasyon ile çalışmaktadır. Lisans sürecinden bu zamana çeşitli sempozyum ve kongrelere katılmıştır. 2018’de Josse De Cat, Patric Algoet Koen De Wulf, Genevieve Vienne, Dr. Marleen D’hondt ve Sabine Van Dale’in yer aldığı eğitim ekibinden NDT/Bobath eğitimini almıştır.2018 ‘in devam eden aylarında Dr. Gay L. Girolomi’nin eğitmenliğinde The Test of Infant Motor Performance eğitimini tamamlamasıyla birlikte Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde risikli bebek gruplarıyla çalışmaya başlamıştır. 2019 yılında Uzm.Fzt. Beverly Cusick’in eğitmenliğini yaptığı Theratogs System eğitimine katılmıştır.2020 yılında NDT/Bobath eğitim ekibinin eğitmenliğinde Bobath Advanced Baby eğitimini bitirmiştir.2020 yılının ilerleyen aylarında Dr. Fzt. Aymen Balıkçı’nın geliştirdiği ve eğitimlerini verdiği HEP (Homeostasis-Enrichment-Plasticity) Modeli yaklaşımını tamamlamıştır. Daha sonrasında, H.E.P Modeli (Homeostasis – Enrichment- Plasticity) yaklaşımında Asistan Eğitmen olarak göreve başlamıştır. Devam eden süreçte, Praksi için Klinik Değerlendirme ve Pratik Müdahaleler kursunu Dr. Teresa May-Benson’nın eğitmenliğinde tamamlamıştır. Şu an Uluslararası Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programı (CLASI) eğitimine devam etmektedir.
Uzm. Fzt. Gülfem Ezgi Özaltın
2015 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Programından mezun olmuştur. İnönü Üniversitesinde yaptığı yüksek lisans sonrasında doktora programına devam etmektedir. Aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

GÜLFEM

Sınırlı sayıda katılımcı
Henüz kayıt olmadın mı ?