Ayres Duyu Bütünleme İçin Klinisyenin Uygulama Rehberi

Klinisyenin Uygulama Rehberi
Ayres Duyu Bütünleme İçin Klinisyenin Uygulama Rehberi admin December 9, 2022
Ayres Duyu Bütünleme ®
İçin Klinisyenin Uygulama Rehberi

Otizmli Çocuklarda Katılımın Desteklenmesi

Yayın Tarihi:

.

Kategori:

Ayres Duyu Bütünleme®

Yayınevi

Sense ON

Yazar:
Roseann Schaaf, PhD, OTR/L, FAOTA
Zoe Mailloux, OTD, OTR/L, FAOTA
Ayres Duyu Bütünleme ® İçin Klinisyenin Uygulama Rehberi
Duyu bütünleme modeli, bütün dünya ile paralel olarak, ülkemizdeki rehabilitasyon uygulamaları arasında son dönemde dikkat çeken bir yaklaşım haline gelmiştir.
Bununla beraber alanın dışındaki profesyonellerin konuya olan ilgisi, duyu bütünleme müdahalelerinin tam ve doğru olarak anlaşılmasına olan ihtiyacı arttırmaktadır.
Bu rehber kitap ile Duyu Bütünleme müdahalesinin hem pratik uygulamalarında, hem de bilimsel çalışmalarda Ayres’in ortaya koyduğu temel çerçeveye sadık kalınması ve günümüzdeki bilimsel gelişmelerle paralel olarak konu ile ilgili uzmanlara rehberlik edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca duyu temelli bir müdahale olan ve Ayres Duyu Bütünleme® olarak adlandırılan yaklaşımın, diğer duyu temelli müdahalelerden ayırt edilmesi sağlanmakta ve bu modelin temel yapıları ortaya konulmaktadır.
Bu kitap; yazar ve arkadaşları (Schaaf ve ark., 2014) tarafından yapılan, Ayres Duyu Bütünleme® yaklaşımının, otizmli bireylerde katılımı pozitif yönde etkilediğini gösteren randomize kontrollü bir çalışmada izledikleri kanıta dayalı modeli yansıtmaktadır ve kanıta dayalı bir model olma kriterleri açısından müdahale kılavuzu niteliğindedir. Kitapta bulunan veriye dayalı karar verme sistemi, müdahalede izlenecek yola rehberlik ederek, hem pratik uygulamalarda hem de bilimsel çalışmalarda izlenmesi gereken adımları net bir şekilde ortaya koymaktadır.