Praksi için Klinik Değerlendirme ve Pratik Uygulamalar admin February 6, 2020
YAKLAŞAN ETKİNLİK

Praksi için Klinik Değerlendirme ve Pratik Uygulamalar
İdeasyondan Pratiğe

Date
Praksi için Klinik Değerlendirme ve Pratik Uygulamalar İdeasyondan Pratiğe sense ON daima sizinle sizden biri

Eğitim sırasında duyu bütünleme referans çerçevesi kullanımıyla, klinik değerlendirme ve çocuklardaki praksi sorunlarının müdahalesi vurgulanarak, praksinin bileşenlerinin değerlendirmesi sunulacaktır.   Çeşitli praksi sorunlarının işlevsel performansa olan etkileri vurgulanacaktır. Duyu bütünleme tedavi modeli içerisinde, ideasyon, motor planlama, sıralama, bilateral koordinasyon ve öngörülen sıralı hareketlerdeki sorunları gözlemleme, değerlendirme, klinik yorumlama ve tanımlama çerçevesi sunulacaktır. Praksi sorunlarının tanımlanması ve tedavisinde gözlem becerilerini ve klinik yorumlamayı geliştirmek için klinik gözleme dayalı değerlendirme sunulacaktır.  Dil ve konuşma terapistleri için uygun olan, praksiyi desteklemek için bilişsel ve dil tabanlı stratejilerle beraber ergoterapistler ve fizyoterapistler için pratik müdahale stratejileri, video kayıtlar, vaka çalışmaları ve ders formatları aracılığıyla vurgulanacaktır.

Webinar sonunda Katılımcılar
arrow-bullet
Çeşitli praksi bozukluklarının altında yatan nöral ve duyusal mekanizmaları tanımlayabilecektir.
arrow-bullet
İdeasyondan, uygulama sorunlarına kadar praksi bozukluklarını gözlemleyebilecek, değerlendirebilecek ve aralığını ayrıştırabilecektir.
arrow-bullet
Tedavi ilkelerini klinik yorumlama kullanarak farklı sorunlara uygun şekilde uygulayabilecektir.
arrow-bullet
Praksi işlevini desteklemek için bilişsel ve dil tabanlı stratejileri tanımlayabilecektir.
arrow-bullet
Çeşitli praksi sorunlarının işlevsel performansı nasıl etkilediğini tanımlayabilecektir.
arrow-bullet
Performansı geliştirmek için stratejiler ve tedavi planı tanımlayabilecektir.

TERESA

Teresa A. May-Benson, ScD, OTR/L. FAOTA
Teresa A. May-Benson, ScD, OTR / L, FAOTA, Spiral Foundation'ın Yöneticisi ve OTA The Koomar Center'da ergoterapisttir. Spiral Vakfı'nın Duyu Bütünleme Araştırma Merkezi ve Laboratuvarı aracılığıyla duyu bütünleme ile ilgili araştırmalar yürütmektedir. Duyu Bütünleme teorisi ve müdahalesi konusunda tanınmış bir öğretim görevlisi ve araştırmacısıdır, praksi ve duyu bütünleme üzerine kitap bölümleri ve makaleler yazmıştır ve doktora tezini ideasyonel praksi üzerine tamamlamıştır. Dr. May-Benson, lisans derecesini Ohio Eyalet Üniversitesi'nden ve yüksek lisans derecesini Boston Üniversitesi'nden duyu bütünleme ve okul temelli terapi üzerine yoğunlaşarak almıştır. Boston Üniversitesi Doktora Programında Anne ve Çocuk sağlığı üzerine terapötik çalışmaları mevcuttur. İdeasyonel Praksi alanındaki çalışmalarından dolayo AOTA'dan Virginia Scardinia Mükemmellik Ödülü'nü aldı.
Sınırlı sayıda katılımcı
Henüz kayıt olmadın mı ?